Quran translations in many languages

Bosnian Quran

An-Naba’

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[78:1]

O čemu oni jedni druge pitaju?

[78:2]

O vijesti velikoj,

[78:3]

o kojoj oni različita mišljenja imaju.

[78:4]

To nije dobro, oni će saznati sigurno!

[78:5]

I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!

[78:6]

Zar Zemlju posteljom nismo učinili,

[78:7]

i planine stupovima,

[78:8]

i vas kao parove stvorili,

[78:9]

i san vaš počinikom učinili,

[78:10]

i noć pokrivačem dali,

[78:11]

i dan za privređivanje odredili,

[78:12]

i iznad vas sedam silnih sazdali,

[78:13]

i svjetiljku plamteću postavili?

[78:14]

Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo

[78:15]

i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,

[78:16]

i bašče guste.

[78:17]

Dan sudnji je, zaista, već određen,

[78:18]

Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,

[78:19]

i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,

[78:20]

i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.

[78:21]

Džehennem će zasjeda postati,

[78:22]

nasilnicima mjesto povratka –

[78:23]

u kome će zauvijek ostati:

[78:24]

u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,

[78:25]

osim vrele vode i kapljevine,

[78:26]

kazne prikladne.

[78:27]

Oni nisu očekivali da će račun polagati

[78:28]

i dokaze Naše su pretjerano poricali,

[78:29]

a Mi smo sve pobrojali i zapisali –

[78:30]

pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.

[78:31]

A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:

[78:32]

bašče i vinogradi,

[78:33]

i djevojke mlade, godina istih,

[78:34]

i pehari puni.

[78:35]

Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,

[78:36]

Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,

[78:37]

Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti

[78:38]

na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.

[78:39]

To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.

[78:40]

Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: “Da sam, bogdo, zemlja ostao!”