Quran translations in many languages

Bosnian Quran

An-Nâs

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[114:1]

Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,

[114:2]

Vladara ljudi,

[114:3]

Boga ljudi,

[114:4]

od zla šejtana napasnika,

[114:5]

koji zle misli unosi u srca ljudi –

[114:6]

od džina i od ljudi!”