Quran translations in many languages

Bosnian Quran

At-Takâthur

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[102:1]

Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

[102:2]

sve dok grobove ne naselite.

[102:3]

A ne valja tako, saznaćete svakako!

[102:4]

i još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!

[102:5]

Ne valja tako, neka znate pouzdano,

[102:6]

Džehennem ćete vidjeti jasno!

[102:7]

I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!

[102:8]

Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!