Quran translations in many languages

Bosnian Quran

At-Takwîr

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[81:1]

Kada Sunce sjaj izgubi,

[81:2]

i kada zvijezde popadaju,

[81:3]

i kada se planine pokrenu,

[81:4]

i kada steone kamile* bez pastira ostanu,

[81:5]

i kada se divlje životinje saberu,

[81:6]

i kada se mora vatrom napune,

[81:7]

i kada se duše sa tijelima spare,

[81:8]

i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana

[81:9]

zbog kakve krivice je umorena,

[81:10]

i kada se listovi razdijele,*

[81:11]

i kada se nebo ukloni,

[81:12]

i kada se Džehennem raspali,

[81:13]

i kada se Džennet približi –

[81:14]

svako će saznati ono što je pripremio,

[81:15]

I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,

[81:16]

koje se kreću i iz vida gube,

[81:17]

i noći kad ona veo diže,

[81:18]

i zorom kada diše –

[81:19]

Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,

[81:20]

moćnog, od Gospodara svemira, cijenjenog,

[81:21]

kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!

[81:22]

A drug vaš nije lud:

[81:23]

on ga je na obzorju jasnom vidio

[81:24]

i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt

[81:25]

i Kur’an nije prokletog šejtana govor,

[81:26]

pa kuda onda idete?!

[81:27]

Kur’an je samo pouka svjetovima,

[81:28]

onome od vas koji hoće da je na Pravome putu,

[81:29]

a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće