Quran translations in many languages

Bosnian Quran

At-Tîn

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[95:1]

Tako mi smokve i masline,

[95:2]

i Sinajske gore,

[95:3]

i grada ovog, bezbjednog –

[95:4]

Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,

[95:5]

zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,

[95:6]

samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.

[95:7]

Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet –

[95:8]

zar Allah nije sudija najpravedniji?!