Quran translations in many languages

Bosnian Quran

At-Tûr

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[52:1]

Tako Mi Gore,*

[52:2]

i Knjige u retke napisane,

[52:3]

na koži razvijenoj,

[52:4]

i Hrama poklonika punog,

[52:5]

i svoda uzdignutog,

[52:6]

i mora napunjenog –

[52:7]

kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi,

[52:8]

nitko je neće moći otkloniti

[52:9]

na Dan kada se nebo silno uzburka,

[52:10]

a planine s mjesta pomaknu!

[52:11]

Teško na taj Dan onima koji su poricali,

[52:12]

koji su se, ogrezli u laž, zabavljali! –

[52:13]

na Dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti:

[52:14]

Ovo je vatra koju ste poricali,

[52:15]

pa, je li ovo čarolija, ili vi ne vidite?

[52:16]

Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli – to vam je kazna za ono što ste radili.”

[52:17]

A čestiti će biti u džennetskim baščama i blaženstvu

[52:18]

i u onom što im je Gospodar njihov dao će uživati – njih će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati.

[52:19]

Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili!

[52:20]

Biće naslonjeni na divanima poređanim, a obradovaćemo ih hurijama džennetskim.

[52:21]

Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini –

[52:22]

i još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli

[52:23]

jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati – zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh –

[52:24]

a služiće ih posluga njihova nalik na biser skriveni,

[52:25]

i obraćaće se jedni drugima i jedni druge će pitati:

[52:26]

Prije smo među svojima strahovali – govoriće –

[52:27]

pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao;

[52:28]

mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, Dobročinitelj i Milostivi.”

[52:29]

Zato ti opominji, jer ti, milošću Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud.

[52:30]

Zar oni da govore: “On je pjesnik, sačekaćemo da vidimo šta će mu suđeno biti.”

[52:31]

Pa čekajte – reci ti – “i ja ću zajedno sa vama čekati!”

[52:32]

Da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni inadžije tvrdoglave?

[52:33]

Zar oni da govore: “Izmišlja ga!” – Ne, nego oni neće da vjeruju;

[52:34]

zato neka oni sastave govor sličan Kur’anu, ako istinu govore!

[52:35]

Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!

[52:36]

Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.

[52:37]

Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?!

[52:38]

Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu.

[52:39]

Zar da su za Njega – kćeri, a za vas da su – sinovi?!

[52:40]

Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni.

[52:41]

Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?!

[52:42]

Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju!

[52:43]

Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju!

[52:44]

I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: “Oblaci nagomilani!”

[52:45]

Zato ih pusti dok se ne suoče sa Danom u kome će pomrijeti,

[52:46]

Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.

[52:47]

A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna.

[52:48]

A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,

[52:49]

i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube.