Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Nûh

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[71:1]

Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: “Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!”

[71:2]

O narode moj, – govorio je on – “ja vas otvoreno opominjem:

[71:3]

Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,

[71:4]

On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi.”

[71:5]

On reče: “Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,

[71:6]

ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.

[71:7]

I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.

[71:8]

Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,

[71:9]

a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,

[71:10]

i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;

[71:11]

On će vam kišu obilnu slati

[71:12]

i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.

[71:13]

Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,

[71:14]

a On vas postepeno stvara?!

[71:15]

Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

[71:16]

i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?

[71:17]

Allah vas od zemlje poput bilja stvara,

[71:18]

zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.

[71:19]

Allah vam je zemlju učinio ravnom,

[71:20]

da biste po njoj hodili putevima prostranim?’”

[71:21]

Nuh reče: “Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju

[71:22]

i spletke velike snuju

[71:23]

i govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!’,

[71:24]

a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!”

[71:25]

I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.

[71:26]

I Nuh reče: “Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,

[71:27]

jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati!

[71:28]

Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!”