Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Qâf

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[50:1]

Kaf. Tako Mi Kur’ana slavnog,

[50:2]

oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: “To je čudna stvar:

[50:3]

zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!”*

[50:4]

Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.

[50:5]

Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.

[50:6]

A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!

[50:7]

A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,

[50:8]

da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.

[50:9]

Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje

[50:10]

i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,

[50:11]

kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.

[50:12]

Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud

[50:13]

i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,

[50:14]

i stanovnici Ejke i narod Tubba; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.

[50:15]

Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.

[50:16]

Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.

[50:17]

Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,*

[50:18]

on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.

[50:19]

Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći

[50:20]

i u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti –

[50:21]

i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.

[50:22]

Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid.

[50:23]

A drug njegov će reći:* “Ovaj, pored mene, spreman je.”*

[50:24]

Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,

[50:25]

koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,

[50:26]

koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao – zato ga baci u patnju najtežu!”

[50:27]

A drug njegov će reći: “Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio.”

[50:28]

Ne prepirite se preda Mnom! – reći će On – “još davno sam vam zaprijetio,

[50:29]

Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima svojim nepravičan.”

[50:30]

Na dan kada upitamo Džehennem: “Jesi li se napunio?” – on će odgovoriti: “Ima li još?”

[50:31]

A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko –

[50:32]

Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,

[50:33]

koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.

[50:34]

Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!”

[50:35]

U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.

[50:36]

A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili – od propasti spasa ima li?!

[50:37]

U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.

[50:38]

Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.

[50:39]

Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,

[50:40]

i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.

[50:41]

I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,

[50:42]

Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.

[50:43]

Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!

[50:44]

A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.

[50:45]

Mi dobro znamo što oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur’anom onoga koji se prijetnje Moje boji!