Quran translations in many languages

Bosnian Quran

Quraysh

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

[106:1]

Zbog navike Kurejšija,*

[106:2]

navike njihove da zimi i ljeti putuju,

[106:3]

neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

[106:4]

koji ih gladne hrani i od straha brani.