Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

ʽAbasa

Меканска. Съдържа 42 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Той се намръщи и обърна гръб,

2. че при него е дошъл слепецът.

3. Но ти откъде знаеш, може да се пречисти.

4. Или да се поучи, та да му е от полза поуката.

(Повод за низпославането на това знамение е намръщването на Пророка, мир нему, когато слепецът Ибн Ум Мактум прекъснал обръщението му към група видни съдружаващи.Взнаменията се съдържа упрек за тази негова постъпка. В същото време те са категорично доказателство за пророчеството му и че Коранът не е негово дело, а е низпослан от Всевишния Аллах.)

5. А онзи, който е безразличен,

6. с него си се заел.

7. И не е твоя грижа, че не се пречиства.

8. А от онзи, който е дошъл при теб с упоритост

9. и е богобоязлив,

10. от него ти се отклоняваш.

11. Ала не! Това е поучение

12. и който пожелае, той се поучава ­

13. в Писания почитани,

14. въздигнати, пречистени,

15. [преписани] от ръце на [ангели-] писари

16. достойни, благочестиви.

17. Проклет да е човекът! Колко е неблагодарен!

18. От какво нещо го е сътворил Той?

19. От частица сперма Той го сътвори и осъразмери.

20. После пътя му облекчи.

21. После го умъртви и повели да бъде погребан.

22. После, когато Той пожелае, ще го възкреси.

23. Ала не! Не изпълни той Неговата повеля.

24. Да погледне човекът своето препитание!

25. Ние проливаме обилно водата.

26. После разпукваме земята

27. и правим от нея да поникнат зърна

28. и грозде, и зеленина,

29. и маслини, и палми,

30. и гъсти градини,

31. и плод, и трева ­

32. за ползване от вас и от вашия добитък.

33. И когато Грохотът настъпи,

34. в Деня, когато мъжът избяга от брат си

35. и от майка си, и от баща си,

36. и от жена си, и от децата си ­

37. всеки от тях в този Ден ще е зает с дело, което ще го поглъща.

38. Едни лица в този Ден ще бъдат сияещи,

39. засмени, възрадвани,

40. а по други в този Ден ще има прах,

41. ще ги покрива чернилка.

42. Тези са неверниците, нечестивците.