Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Ad-Dhuhâ

Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в утрото

2. и в нощта, когато настъпва мрак ­

3. не те изостави твоят Господ [о, Мухаммад] и не те възненавиди.

(Веднъж обичайното откровение се забавило. съдружаващите заговорили:“Богът му го изостави, разсърди му се.” Тези подмятания много натъжавали Пратеника.)

4. Отвъдният живот е по-добър за теб от настоящия.

5. И ще ти въздаде твоят Господ, и ще си доволен.

6. Не те ли намери Той сирак и не те ли приюти?

7. И те намери заблуден, и те напъти.

8. И те намери беден, и те замогна.

9. Тъй че не огорчавай сирака!

10. И не отпъждай умоляващия!

11. И за благодатта на твоя Господ възвестявай!