Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-ʽAdiyât

Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. Кълна се в [конете ­ ] препускащите с пръхтене
 2. и мятащите искри с чаткане,
 3. и връхлитащите сутрин,
 4. и вдигащи с това прахоляк,
 5. и врязващи се в множество [от врагове] ­
 6. човекът е голям неблагодарник към своя Господ.
 7. И сам на това е свидетел.
 8. И е силна любовта му към благата.
 9. Нима не знае, че когато бъде изкарано това, което е в гробовете,
 10. и бъде разкрито това, което е в гърдите,
 11. техният Господ е сведущ за тях в този Ден?