Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Aʽlâ

Меканска. Съдържа 19 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Прославяй пречистото име на твоя Господ, Върховния,

2. Който сътвори и осъразмери,

3. Който прецени и напъти,

4. Който изважда [тревата на] пасбището

5. и го превръща в черно стърнище!

6. Ще ти дадем да четеш [Корана, о, Мухаммад] и не ще забравиш,

7. освен каквото Аллах пожелае. Той знае явното и скритото.

8. И ще те улесним за лесното.

(Тук под “лесното” се има предвид пътят на Исляма, който е достъпен за всеки и е лесен за следване.)

9. Напомняй, ако има полза от напомнянето!

10. Ще си спомни онзи, който се страхува.

11. И ще се отдръпне от това най-лошият,

12. който ще гори в най-големия Огън.

13. После там нито ще умре, нито ще е жив.

14. Сполучил е онзи, който се пречиства

15. и споменава името на своя Господ, и отслужва молитвата.

16. Да, предпочитате земния живот,

17. но отвъдният е по-хубав и по-дълготраен.

18. Това е [записано] в предишните писания ­

19. писанията на Ибрахим и на Муса.