Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-ʽAlaq

Меканска. Съдържа 19 знамения. Началото є до “на онова, което не си знаел”, са първите думи, низпослани от Корана.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Чети [о, Мухаммад] в името на твоя Господ, Който сътвори ­

2. сътвори човека от съсирек!

3. Чети! Твоят Господ е Най-щедрия,

4. Онзи, Който научи чрез калема,

5. научи човека на онова, което не е знаел.

6. Ала не! Човек престъпва,

7. защото се е видял богат.

8. Към твоя Господ е завръщането.

9. Видя ли ти онзи, който пречи

10. на раб, когато отслужва молитвата?

(Тези знамения са низпослани за Абу Джахл, който безпокоял Пророка, докато той отслужвал молитвата.)

11. Видя ли дали той бе на правия път,

12. или повелява богобоязънта?

13. Видя ли дали той отрича и се отмята?

14. Не знае ли той, че Аллах вижда?

15. Ала не! Ако не престане, ще го повлечем за перчема ­

16. перчема лъжлив, грешен.

17. И да зове той своето сборище!

18. Ние ще призовем стражата [от ангелите, които пазят Ада].

19. Ала не! Не му се подчинявай! И свеждай чело до земята в суджуд, и [към Аллах] се приближавай!