Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-ʽAsr

Меканска. Съдържа 3 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в следобеда ­

2. човекът е в загуба,

3. освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението.