Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Burûj

Меканска. Съдържа 22 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в небето със съзвездията

2. и в обещания Ден,

3. и в свидетел, и в освидетелстван!

(Според повечето тълкуватели под “ден свидетел” и “ден освидетелстван” се разбира съответно петъчният ден и денят за Арафа­ най-важният  ден при поклонението хадж.По този начин се показва значението както на клетвата, така и на самите дни.)

4. Проклети да бъдат хората, изкопали ямата

5. за огъня, пълнен с гориво!

6. Когато седяха около нея

7. и на [всичко] онова, което вършеха с вярващите, бяха свидетели.

(“[всичко] онова, което вършеха” ­ те подлагали вярващите на мъчение, като ги обричали на изгаряне в пламъците.)

8. И ги възненавидиха само защото вярваха в Аллах, Всемогъщия, Всеславния,

9. Комуто принадлежи владението на небесата и на земята. Аллах на всяко нещо е свидетел.

10. За онези, които изгаряха вярващите мъже и жени, а после не се разкаяха, за тях е мъчението на Ада и за тях е мъчението на кладата.

11. За онези, които вярват и вършат праведни дела, за тях са Градините, сред които реки текат. Това е голямото спасение.

12. Сграбчването на твоя Господ е могъщо.

13. Той начева и Той пресъздава.

14. Той е Опрощаващия, Любящия,

15. Владетеля на Трона, Предостойния,

16. Извършващия всичко онова, което пожелае.

17. Стигна ли до теб разказът за войските,

18. за Фараона и за самудяните?

19. Да, онези, които не вярват, отричат.

20. Но Аллах ги обгражда в гръб.

21. Да, това е славен Коран

22. в съхраняван скрижал.