Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Falaq

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на разсъмването

2. от злото на онова, което е сътворил,

3. и от злото на тъмнината, когато настъпи,

4. и от злото на духащи по възлите [магьосници],

5. и от злото на завистник, когато завиди!”