Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Fâtihah

(Пророкът Мухаммад, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: “Невалидна е молитвата на онзи, който не прочете “Ал-Фатиха.” Затова “Сура Откриване” се произнася във всяка част на молитвата. Тя е най-горещото и съкровено обръщение към Аллах. Внея са намерили място някои от най-важните послания и напътствия на Корана ­ човек да се покланя единствено на Всевишния Аллах и да не очаква подкрепа и напътствие от друг освен от Него. Той е единственият Бог, достоен за възхвала и почит.)

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

  1. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
  2. Хвала на Аллах ­ Господа на световете,
  3. Всемилостивия, Милосърдния,
  4. Владетеля на Съдния ден!
  5. Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
  6. Насочи ни по правия път,

7.пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!