Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Fîl

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Не видя ли [о, Мухаммад] как постъпи твоят Господ с владетелите на слона?

2. Не превърна ли Той коварството им в заблуда?

3. И изпрати срещу тях ята от птици,

4. които ги замеряха с камъни от печена глина.

5. И ги стори да приличат на проядени листа.

(Втази сура Великият Аллах дал на съдружаващите араби поука.Той им съобщил за трагичните последици от оскверняването на храма Кааба, който е смятан за свещено място още от епохата  преди Исляма. Онези, които разбрали поуката, веднага станали мюсюлмани, а които се поддали на сатаната, тях ги сполетяло нещастие.)