Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Ghâshiyah

Меканска. Съдържа 26 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден?

(Това е едно от имената на Съдния ден, който ще покрие всичко с ужас.)

2. Едни лица в този Ден ще са сведени,

3. обременени, изнурени,

4. ще горят в пламтящ огън,

5. ще им се даде от кипящ извор да пият,

6. не ще имат друга храна освен от тръни,

7. които нито угояват, нито избавят от глад.

8. А други лица в този Ден ще са блажени,

9. поради своето старание ­ доволни,

10. във възвишена Градина.

11. Не ще слушат в нея празнословие.

12. Има там течащ извор.

13. Има там въздигнати престоли

14. и готови чаши,

15. и подредени възглавници,

16. и разстлани килими.

17. И нима не виждат как бяха сътворени камилите

18. и как бе въздигнато небето,

19. и как бяха възправени планините,

20. и как бе разпростряна земята?

21. И напомняй! Ти си само за да напомняш.

22. Не си над тях властващ,

23. но който се отвърне и не повярва,

24. него Аллах ще мъчи с най-голямото мъчение [в Ада].

25. При Нас е тяхното завръщане.

26. После Наша грижа е тяхната равносметка.