Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Hâqqah

Меканска. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Неизбежното!

2. Какво е Неизбежното?

3. И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?

(Поначало красноречието и лаконизмът на Корана не позволяват той да се предаде на друг език с цялото му величие, дълбочина и прелест, но тези и подобни знамения ни изправят пред още по-големи трудности, свързани с невъзможността преводът да достигне съвършенството на Божието Слово. Тук се разкрива ужасът в Деня на възкресението, който непременно ще настъпи.)

4. Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието.

5. Самудяните бяха погубени от Вика.

6. А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.

(Вж. 115061)

7. Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми.

8. И нима виждаш някой останал от тях?

9. И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.

10. И се възпротивиха на пратеника от своя Господ, затова Той с мощ ги сграбчи.

11. Когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия Ковчег,

12. за да го сторим поука за вас и да го запомнят помнещи уши.

(Тук се визират потопът и Ноевият ковчег .”Ние ви понесохме”, т.е. ­ спасихме вашите предци и благодарение на това днес съществувате.)

13. И когато се протръби с Рога първия път,

14. и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,

15. тогава ще се случи Събитието.

16. И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо в този Ден.

17. И ангелите ще са по краищата му. В този Ден осмина [от тях] ще носят Трона на твоя Господ.

18. В този Ден ще бъдете изправени [пред Аллах]. Не ще бъде скрита и една ваша тайна.

19. И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга!

20. Предполагах, че ще получа своята равносметка.”

21. И ще живее в доволство

22. сред въздигната Градина.

23. Плодовете є ще са сведени.

24. Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!

25. А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О, да не ми бе давана моята книга

26. и да не бях узнал каква е моята равносметка!

27. О, да бе приключило всичко [със смъртта]!

28. Не ме избави моето богатство.

29. Пропадна моята власт.”

30. Хванете го и го оковете!

31. После в Ада го горете!

32. После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!

33. Не повярва той в Аллах, Превеликия.

34. И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се,

35. затова Днес няма тук за него  ближен,

36. нито храна освен кръв и гной.

37. Ядат я само грешниците.”

38. Ала не! Кълна се в това, което съзирате

39. и в това, което не съзирате,

40. наистина то е слово на достоен Пратеник,

41. а не е слово на поет. Но вие малко вярвате.

42. И не е слово на гадател. Ала малко се поучавате.

43. Низпослание от Господа на световете.

44. И ако той Ни приписваше някакви слова,

45. щяхме да го сграбчим с Десницата,

46. после да му прережем аортата.

47. И никой сред вас не ще Ни възпре от това.

48. То е напомняне за богобоязливите.

49. И добре знаем, че сред вас има отричащи.

50. То е скръб за неверниците.

51. То е достоверната истина.

52. Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!