Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Humazah

Меканска. Съдържа 9 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Горко на всеки клеветник-хулител,

2. който трупа богатство и все го брои!

(Ислямът забранява подигравките, злословенето, сплетниченето и всички недостойни постъпки.)

3. Смята, че неговото богатство ще го увековечи.

4. Ала не! Ще бъде хвърлен в Трошилото.

(Трошилото е Адът, който чупи всичко хвърлено в него.)

5. А откъде да знаеш ти какво е Трошилото? –

6. Разпаленият Огън на Аллах,

7. който прониква до сърцата.

8. Той ще бъде затворен над тях

9. във високи стълбове.