Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Ikhlâs

Меканска. Съдържа 4 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

  1. Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах ­ Единствения,
  2. Аллах, Целта [на всички въжделения]!
  3. Нито е раждал, нито е роден,
  4. и няма равен Нему.”

(Едно от Най-прекрасните имена на Всевишния Аллах ­ ас-Самадтук е преведено като “Целта [на всички въжделения]”, но в неговото съдържание се влагат няколко значения ­ Той е Онзи, към Когото тварите се обръщат в нужда; Той е Всевечният, Който ще просъществува и след края на Вселената; Той е Върховният Повелител, Който не се подчинява на никого, а всички на Него се подчиняват; Той не се нуждае от храна и питие за разлика от Неговите творения.)