Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Infitâr

Меканска. Съдържа 19 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Когато небето се разкъса

2. и когато планетите се разпръснат,

3. и когато моретата бъдат отприщени,

4. и когато гробовете бъдат преобърнати,

5. ще узнае всяка душа какво е направила преди и какво е оставила.

6. О, човече, какво те отвлече от твоя щедър Господ,

7. Който те сътвори и съчлени, и осъразмери?

8. В какъвто образ пожела, в такъв те нагласи.

9. Ала не! Вие взимате за лъжа Възмездието.

10. Но има над вас [ангели-] надзиратели

11. благородни, записващи.

12. Знаят какво вършите.

13. Праведниците ще са в блаженство,

14. а разпътниците ще са в Огън.

15. Ще горят там в Съдния ден

16. и не ще избягат от него.

17. Но откъде да знаеш ти какво е Съдният ден?

18. И пак ­ откъде да знаеш ти какво е Съдният ден? ­

19. Денят, в който никой не ще е от полза на друг ­ повелята в този Ден принадлежи на Аллах.