Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Insân

Мединска. Съдържа 31 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано?

2. Сътворихме Ние човека от частица сперма с примеси, за да го изпитаме, и го сторихме чуващ, зрящ.

3. Ние му показахме пътя ­ или признателен, или неблагодарник.

4. Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.

5. Праведниците пият от чаши с добавено питие от Камфор ­ 

6. извор, от който пият рабите на Аллах ­ пускат го в обилие да бликва.

7. Те изпълняват обета и се страхуват от Деня, злото на който се разпростира.

8. И дават храна ­ въпреки че и те я обичат ­ на нуждаещ се и на сирак, и на пленник:

9. “Храним ви в името на Аллах. Не искаме от вас нито отплата, нито признателност.

10. Страхуваме се от [мъчението на] Нашия Господ в Деня свъсен, зловещ.”

11. Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден, и ще им дари сияние и щастие.

12. И ще ги възнагради ­ защото бяха търпеливи ­ с Градина и с коприна,

13. облегнати там на престоли. Не ще виждат там ни зной, ни мраз.

14. Близо над тях ще са нейните сенки и ще са сведени плодовете є ниско.

15. Ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристални чаши

16. от сребърен кристал. Ще им се отмерва с мярка.

(Тълкувателите посочват, че изобразяването на райските съдове като направени от сребро и кристал е сравнение с цел донякъде да се оприличи непознатото чрез познато. Абдуллах ибн Аббас например е казал: “Между райските и земните блага има прилика само в названията.”)

17. И ще им се дава там да пият от питие, смесено с джинджифил,

18. от извор там, наречен Салсабил,

19. и ще ги обикалят вечномлади юноши ­ когато ги видиш, ще ги помислиш за разпръснати бисери.

20. Където и да погледнеш там, ще видиш блаженство и огромно владение.

21. Ще бъдат облечени в зелени одежди от коприна и брокат, и ще носят украшения ­ гривни от сребро, и ще им дава техният Господ да пият от чиста напитка.

22. “Това е награда за вас. Вашето старание заслужи признание.”

23. Ние ти низпослахме Корана постепенно.

24. Затова и ти [о, Мухаммад] бъди търпелив към повелята на твоя Господ, и не се покорявай на никой грешник от тях, или на неверник!

25. И споменавай името на своя Господ и сутрин, и вечер,

26. и в част от нощта Му се покланяй, и дълго нощем Го прославяй!

27. Тези обичат преходността и нехаят за тежкия Ден пред тях.

28. Ние ги сътворихме и укрепихме телата им, а ако пожелаем, напълно ще ги заменим с подобни на тях.

29. Това е поучение. Който желае, поема пътя към своя Господ.

30. Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, премъдър.

31. Той въвежда когото пожелае в Своята милост, а за угнетителите е приготвил болезнено мъчение.