Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Inshiqâq

еканска. Съдържа 25 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Когато небето се разцепи

2. и се вслуша в своя Господ, и се подчини,

3. и когато земята бъде разстлана,

4. и изхвърли онова, което е в нея, и се опразни,

5. и се вслуша в своя Господ, и се подчини…

6. О, човече, ти се напрягаш с усилие към своя Господ и ще Го срещнеш.

(Усилието, което човек полага, е цялостната човешка дейност ­ и добрините, и злините.)

7. А от онзи, чиято книга [за делата] му се даде в десницата,

8. ще се потърси лека сметка

9. и ще се завърне при своите хора [в Рая] щастлив.

10. А онзи, чиято книга му се даде откъм гърба,

11. той ще зове за [своето] унищожение

12. и ще гори в пламъци.

13. Той бе сред своите хора щастлив [на земята],

14. той предполагаше, че не ще се завърне [при Нас].

15. Да, неговият Господ бе над него зрящ.

16. Но не! Кълна се в заревото

17. и в нощта, и в онова, което тя събира,

18. и в луната, когато се изпълни ­

19. ще преминавате от състояние в състояние.

20. Какво им е, та не вярват

21. и когато им се чете Коранът, не свеждат чела до земята в суджуд?

22. Да, онези, които не вярват, отричат.

23. Но Аллах най-добре знае какво потулват.

24. И възвести ги за болезнено мъчение,

25. освен онези, които вярват и вършат праведни дела! За тях има безспирна награда.