Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Kâfirûn

Меканска. Съдържа 6 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кажи [о, Мухаммад]: “О, неверници,

2. аз не служа на това, на което вие служите,

3. и вие не служите на това, на което аз служа.

4. И аз не служа на това, на което вие служите,

5. и вие не служите на това, на което аз служа.

6. Вие си имате вашата религия и аз имам своята религия.”