Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Kawthar

IМеканска. Съдържа 3 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Ние ти дадохме [о, Мухаммад реката] ал-Каусар.

(“Каусар” е името на реката на изобилието, дадена на Мухаммад, мир нему, същевременно означава “голямо изобилие”.В тази сура се повелява  да се прави жертвоприношение и се дава отговор на съдружаващите, които обиждали Пророка, наричайки го “Лишения” (“Ал-абтар” ).)

2. Затова отслужвай молитвата към своя Господ и [жертвено животно] коли!

3. Твоят ненавистник ­ той е лишеният.