Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Layl

Меканска. Съдържа 21 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в нощта, когато се спуска

2. и в деня, когато засиява,

3. и в Онзи, Който е сътворил мъжа и жената, ­

4. вашите стремежи са различни!

5. Който раздава и се бои,

6. и вярва в Най-прекрасното,

7. ще го улесним към лесното.

8. А който е скъперник и пренебрегва,

9. и взима за лъжа Най-прекрасното,

10. ще го улесним към трудното

11. и не ще го избави неговото богатство, когато пропадне.

12. Наша грижа е напътването.

13. На Нас принадлежи и отвъдното, и настоящето.

14. И ви предупредих за Огъня пламтящ.

15. Ще гори в него само злият,

16. който отрича и се отвръща.

17. И ще бъде предпазен от него богобоязливият,

18. който раздава своето богатство, за да се пречисти,

19. на никого не прави благодеяние, за да бъде възнаграден,

20. а само в стремеж към Лика на своя Господ, Върховния.

21. И непременно ще е доволен.