Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Maʽârij

Меканска. Съдържа 44 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Един човек попита за неизбежното мъчение.

2. Никой не ще го отблъсне от неверниците.

3. То е от Аллах, Владетеля на небесните стъпала.

4. Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] в Ден, колкото петдесет хиляди години,

5. затова търпи с добро търпение [о, Мухаммад]!

6. Те го виждат далечен.

7. А Ние го виждаме близък.

8. В този Ден небето ще е като разтопена мед

9. и планините ще са като вълна,

10. и не ще пита приятел за приятеля,

11. въпреки че ще се виждат. Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си

12. и съпругата си, и брат си,

13. и рода си, който го подслонява,

14. и всички, които са на земята, само за да се спаси.

15. Ала не! Това е лумнал Огън,

16. смъкващ кожата,

17. зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща,

18. и трупа, и не раздава.

19. Човекът бе създаден колеблив ­

20. щом го настигне злото ­ страхлив,

21. а щом го настигне доброто ­ скъперник,

22. освен отслужващите молитвата,

23. които в своята молитва са постоянни

24. и в чиито имоти е заделен дял

25. за просяка и бедняка,

(В тези знамения става дума за задължителната милостиня закат, от която се възползват и други групи хора освен тук споменатите.)

26. и които смятат за истина Съдния ден,

27. и които се страхуват от мъчението на своя Господ ­

28. мъчението на техния Господ не е безопасно,-

29. и които целомъдрието си пазят,

(Пазят се от извънбрачни връзки.)

30. освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат упреквани.

31. А които се стремят към друго освен това ­ тези са престъпващите.

32. И които повереното на тях, и техния обет съблюдават,

33. и които в своите свидетелства са правдиви,

34. и които молитвите си усърдно отслужват,

35. те ще бъдат на почит в Градините.

36. Какво им е на неверниците, втренчили в теб погледи

37. отдясно и отляво на тълпи?

38. Нима всеки от тях копнее да влезе в Градината на блаженството?

(Като прииждали на групи, съдружаващите се смесвали с множеството, заобиколило Пророка. Слушали неговото слово и се подигравали: “Ако те, както казва Мухаммад, влязат в Рая, ние, разбира се, ще влезем преди тях.”)

39. Ала не! Сътворихме ги от онова, което знаят.

40. И не! Кълна се в Господа на изгревите и на залезите, Ние сме способни

41. да ги заменим с по-добри от тях. И не ще бъдем възпрени.

42. Остави ги да тънат и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!

43. Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се устремяват към идолите,

44. със сведен поглед, покрити с унижение. Това е Денят, който им е обещан.