Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Masad

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Да се погубят двете ръце на Абу Лахаб! И той да се погуби!

2. Не го избави неговият имот и онова, което е придобил.

3. Ще гори в огън с пламъци той ­

4. и жена му, носещата дърва.

5. На шията є ще има въже от сплетени влакна.

(Пратеника на Аллах повикал близките си роднини и ги приканил да приемат Исляма. С оскърбителни думи чичо му Абу Лахаб рекъл: “Затова ли ни извика?” Сурата била низпослана по този повод. Впоследствие ръцете на Абу Лахаб изсъхнали и той умрял в дома си, без някой да разбере. Открили тялото му след три дена и бил погребан от нает за целта човек.)