Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Mursalât

Меканска. Съдържа 50 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

(Под “изпращаните” може да се има предвид част от ангелите, на които се възлагат определени задачи, или ветровете, или пророците, или знаменията.)

 1. Кълна се в изпращаните поред
 2. и в бушуващите бурно,
 3. и в пръскащите навред,
 4. и в разделящите ясно,
 5. и в донасящите откровение,
 6. с извинение или предупреждение ­
 7. онова, което ви е обещано, ще се сбъдне.
 8. Когато звездите бъдат угасени
 9. и когато небето бъде разцепено,
 10. и когато планините бъдат разпилени,

 1 1.     и когато за пратениците бъде определено време

 1. за кой ден бяха отсрочени? ­
 2. За Деня на разделението.
 3. А ти откъде да знаеш какво е Денят на разделението?
 4.  Горко в този Ден за отричащите!
 5. Не погубихме ли Ние предците?
 6. Към тях ще добавим и сетните.
 7. Така се отнасяме с престъпващите.
 8. Горко в този Ден за отричащите!
 9. Не ви ли сътворихме Ние от нищожна вода?

2 1. И я сложихме на сигурно място

 1. за определен срок.
 2. И сме способни. И как прекрасни са способните!
 3. Горко в този Ден за отричащите!
 4. Не сторихме ли земята да събере
 5. и живи, и мъртви,
 6. и положихме върху нея непоклатими високи планини, и ви дадохме за пиене прясна вода.
 7. Горко в този Ден за отричащите!
 8. “Тръгнете към онова, което отричахте!
 9. Тръгнете към сянката [на Ада] с три разклонения,

3 1. която не носи прохлада и не избавя от пламъците!

 1. Те пръскат искри, колкото дворци ­
 2. сякаш са жълти камили.”
 3. Горко в този Ден за отричащите!
 4. Това е Денят, в който не ще проговорят.
 5. И не ще им бъде позволено да се оправдават.
 6. Горко в този Ден за отричащите!
 7. Това е Денят на разделението. Събираме ви с предците.
 8. И ако имате коварство, коварствайте срещу Мен!
 9. Горко в този Ден за отричащите!

4 1. Богобоязливите ще бъдат сред сенки и извори,

 1. и плодове, каквито пожелаят.
 2. “Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!
 3. Така награждаваме Ние благодетелните.”
 4. Горко в този Ден за отричащите!

(А на неверниците Всевишният Аллах казва:)

 1. “Яжте [на земята] и се наслаждавайте за кратко! Вие сте престъпници.”
 2. Горко в този Ден за отричащите!
 3. И когато им се каже: “Поклонете се!”, не се покланят.
 4. Горко в този Ден за отричащите!
 5. В кое слово след този [Коран] ще повярват?

 

 

 1. СУРА ВЕСТТА

(АН-НАБА)

Меканска. Съдържа 40 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. За какво се питат един друг? ­
 2. За Великата вест,
 3. за която са в разногласие.
 4. Ала не! Те ще узнаят.
 5. И пак ­ не! Те ще узнаят.
 6. Не сторихме ли Ние земята постеля
 7. и планините ­ подпори?
 8. И ви сътворихме по двойки,
 9. и сторихме съня ви покой,
 10. и сторихме нощта покров,
 11. и сторихме деня за препитание,
 12. и съградихме над вас седем непоклатими небеса,
 13. и сторихме [слънцето] горящ светилник,
 14. и изсипваме от дъждовните облаци обилна вода,
 15. за да извадим чрез нея зърна и растения,
 16. и гъсти градини.
 17. Денят на разделението е уречен –
 18. Денят, когато се протръби с Рога и ще дойдете на тълпи,
 19. и ще се разтвори небето, и ще стане на двери,
 20. и планините ще бъдат раздвижени, и ще станат на мираж.
 21. Адът е в очакване
 22. за престъпващите ­ място за завръщане,
 23. където ще останат столетия.
 24. Не ще вкусят там нито прохлада, нито питие,
 25. освен вряща вода и гной ­
 26. съответстващо въздаяние.
 27. Не се надяваха те на равносметка.
 28. И взимаха за пълна лъжа Нашите знамения.
 29. Но всяко нещо вписахме в книга.
 30. Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освен мъчението.
 31. За богобоязливите има убежище [-Рая] ­
 32. градини и лозя,
 33. и с напъпили гърди ­ девствени връстнички,
 34. и пълни чаши.
 35. Не ще чуват там нито празнословие, нито лъжа ­
 36. въздаяние от твоя Господ ­ достатъчен дар, ­
 37. Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях, Всемилостивия.Не ще могат с Него да говорят
 38. в Деня, в който Духът [Джибрил] и ангелите ще се възправят в редица.Не ще продумат, освен комуто Всемилостивият позволи, и той правдиво ще говори.
 39. Този е Денят на истината.А който пожелае, да търси пристан при своя Господ.
 40. Предупредихме ви за близко мъчение в Деня, в който всеки ще види какво е сторил преди с ръцете си.И неверникът ще каже: “О, да можех да съм прах!”