Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Qadr

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Ние го низпослахме в Нощта на могъществото.

(В тази нощ Свещеният Коран бил низпослан изцяло от тайнството на Запазения скрижал (Ал-лаух ал-махфуз) на земното небе. Освен “Нощта на могъществото” и  и “Нощта на предопределението”, “Лайлату-л-кадр” означава и “Нощта на почитта”, защото тя е израз на почит, която Всевишният Аллах е оказал на отдадените на Него.)

2. Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото?

3. Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца.

4. Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея ­ с позволението на техния Господ ­ за всяка повеля.

5. Мир е тя до началото на развиделяването.