Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Qâriʽah

Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Бедствието!

2. Какво е Бедствието?

(Това е едно от имената на Съдния ден, който с ужаса си поразява сърцата.)

3. И откъде да знаеш ти какво е Бедствието? ­

4. Деня, в който хората ще бъдат като пръснати пеперуди

5. и планините ще бъдат като разпокъсана вълна…

6. Онзи, чиито везни натежат,

7. ще има живот в доволство,

8. а онзи, чиито везни олекнат,

9. завръщането му е бездна.

10. А откъде да знаеш ти какво е тя? ­

11. Пламтящ огън.