Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Qiyâmah

Меканска. Съдържа 40 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в Деня на възкресението.

2. И кълна се в многоукоряващата [се] душа.

3. Нима човек смята, че Ние не ще съберем костите му?

4. Наистина Ние можем да възстановим и върховете на пръстите му.

5. Ала човек упорства в греха си

6. и пита: “Кога е Денят на възкресението?”

7. Тогава, когато погледът се заслепи

8. и луната се затъмни,

9. и слънцето, и луната се слеят,

10. човекът ще каже в този Ден: “Накъде да се бяга?”

11. Ала не! Няма убежище.

12. При твоя Господ в този Ден е местопребиванието.

13. Човекът в този Ден ще бъде известен за ранните си дела и за късните.

14. Да, човекът сам за себе си ще е свидетел,

15. дори да дава извинения.

16. Не си движи езика с това Слово [о, Мухаммад], за да избързаш [да го запомниш]!

(За да не забрави новонизпосланото откровение, Пратеника на Аллах, мир нему, се стараел да го повтори още докато му било четено. Взнамението се споменава именно за това.)

17. Да бъде събрано [в твоите гърди] и четено [от теб] е Наша грижа.

18. И когато го четем, следвай неговото четене!

19. После неговото разясняване е Наша грижа.

20. Ала не! Вие обичате преходността [на земния живот]

21. и изоставяте отвъдния.

22. Едни лица в този Ден ще възсияят,

23. към своя Господ ще гледат,

24. а други в този Ден ще бъдат мрачни,

25. ще се убедят, че ги е сполетяла беда, пречупваща гръбнака.

26. А когато душата стигне гръкляна

27. и се рече: “Кой ще те избави?”,

28. и той се убеди, че [това] е раздялата,

29. и се преплете крак с крак ­

30. тогава към твоя Господ ще е отправянето.

31. Той нито вярваше, нито отслужваше молитвата,

32. а отричаше и се отвръщаше.

33. После отиваше при своите хора с горделива походка.

34. Горко ти, горко!

35. И отново ­ горко ти, горко!

36. Нима човек смята, че ще бъде оставен без надзор?

37. Нима той не бе частица сперма, която се изхвърля?

38. После бе съсирек, а Той го сътвори и осъразмери.

(“Съсирек” (на арабски ­ “алак”) произлиза от глагола “алака”, което означава “закачвам”, тъй че в арабския оригинал “съсирек” се схваща и като “закачваща се материя”.)

39. И създаде от нея двата пола ­ мъжа и жената.

40. Нима Той не е способен да съживи мъртвите?