Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Sharh

Меканска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Не разтворихме ли Ние твоята гръд  [о, Мухаммад]?

2. И снехме от теб бремето,

3. което тегнеше на твоя гръб.

4. И възвисихме твоето споменаване.

5. С трудността има и леснина.

6. Да, с трудността има и леснина.

7. И когато приключиш, [пак] се труди усърдно,

8. и на своя Господ се посвещавай!