Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Waqiʽah

Меканска, с изключение на знамения 81 и 82, които са медински. Съдържа 96 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Когато Събитието настъпи,

2. никой не ще възпре неговото настъпване ­

3. принизяващо и въздигащо.

4. Когато земята се разтърси в трус

5. и планините се разломят на отломки,

6. и станат разпиляна прах,

7. вие ще станете на три групи:

8. едни – отдясно, ­ какво ще е за тези отдясно?;

9. и други ­ отляво, ­ какво ще е за тези отляво?;

(Буквално ­ “хората на десницата”, т.е. ­ онези, на които книгата за делата им ще бъде подадена отдясно, и “хората на левицата” ­ отляво.)

10. и първенците [в богобоязливостта], ­ те са първенците [в Рая] ­

11. тези са приближените [на Аллах]

12. в Градините на блаженството ­

13. повечето са от предците ­

14. и малцина от сетните ­

15. на украсени престоли,

16. облегнати там един срещу друг.

17. Вечномлади юноши им поднасят

18. бокали и кани, и чаши [вино] от извор.

19. Не ще ги боли глава от това и не ще губят ум.

20. И плод, какъвто изберат,

21. и птиче месо, каквото обичат.

22. И ще имат хубавици с големи очи,

23. подобни на скрити бисери ­

24. въздаяние за делата им.

25. Не ще слушат там нито празнословие, нито подбуда към грях,

26. а само словото: “Мир! Мир!”.

27. А онези отдясно… Какво ще е за онези отдясно? ­

28. Сред лотоси без бодли

29. и натежали бананови дървета,

30. и просторна сянка,

31. и лееща се вода,

32. и обилен плод,

33. несекващ и невъзбранен,

34. и въздигнати постели.

35. Сътворихме ги Ние с [прекрасно] сътворяване

36. и отредихме да са девици

37. любещи, връстнички ­

38. за онези отдясно ­

39. група от предците ­

40. и група от сетните.

(Горните знамения разкриват живота на праведниците в Рая.Тълкувателите допълват, че обитателите на небесните Градини ще влязат там като младежи между 30 и 33 години, жените не ще раждат, стариците ще бъдат превърнати в девствени девойки.)

41. А онези отляво… Какво ще е за онези отляво? ­

42. Сред изгарящ вятър и вряща вода,

43. и сянка от черен дим,

44. нито прохладна, нито приятна.

45. Те живееха сред разкош преди това.

46. И упорстваха в огромния грях.

(Огромният грях е съдружаването с Аллах.)

47. И казваха: “Нима като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще бъдем възкресени?

48. А нима и древните ни предци?”

49. Кажи [о, Мухаммад]: “И древните, и сетните

50. наистина ще бъдат събрани по време на знайния Ден.”

51. После, о, вие, заблудените, отричащите,

52. наистина ще ядете от дървото Зокум

53. и ще си пълните от него стомасите,

54. и ще пиете след това от врящата вода.

55. Ще пиете, както пият прежаднелите камили.

56. Това е угощението им в Съдния ден.

57. Ние ви сътворихме. Защо тогава не повярвате?

58. Не виждате ли семето, което изливате?

59. Вие ли го сътворявате, или Ние сме Твореца?

60. Ние отредихме смъртта за вас и не ще бъдем възпрени

61. да променим такива като вас и да ви пресъздадем в нещо, което не ви е познато.

62. И узнахте вече първото сътворяване. Не ще ли се поучите?

63. И не виждате ли какво сеете?

64. Вие ли го карате да расте, или Ние го караме?

65. Ако пожелаехме, бихме го сторили на сухи съчки и щяхте да останете слисани:

66. “Наистина сме задлъжнели.

67. Да, и сме лишени [от прехрана].”

68. И не виждате ли водата, която пиете?

69. Вие ли я изсипвате от облака или Ние я изсипваме?

70. Ако пожелаехме, бихме я сторили солена, защо тогава не сте признателни?

71. Не виждате ли огъня, който разпалвате?

72. Вие ли създавате дървото за него, или Ние сме Създателя?

73. Ние го сторихме за поучение и за ползване от онези, които се нуждаят.

74. Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!

75. Но не, кълна се в залезите на звездите ­

76. а това е клетва ­ ако знаете ­ велика,

77. това наистина е свещен Коран

78. в съхранената Книга [-майка].

79. Докосват го само пречистените.

80. Низпослание от Господа на световете.

81. Нима това Слово пренебрегвате?

82. И [вместо благодарност] за препитанието вие го взимате за лъжа?

(Според преданието съдружаващите свързвали дъжда с изгрева и залеза на различни звезди. По повод на това от знамението става ясно, че вместо да изпитат признателност за дадената им благодат, хората се отклоняват от истината.)

83. И когато [душата на умиращия] стигне гърлото,

84. тогава вие само гледате,

85. а Ние сме по-близо до него от вас, ала не виждате ­

86. и защо, ако не ще бъдете съдени,

87. не я върнете обратно, ако говорите истината?

88. И ако [умиращият] е от приближените [на Аллах],

89. тогава ­ покой и удовлетворение, и Градината на блаженството.

90. А ако е от онези отдясно,

91. тогава [ще му се каже]: “Мир на теб, защото си от онези отдясно!”

92. А ако е от отричащите, заблудените,

93. тогава ­ угощение от вряща вода

94. и изгаряне в Огъня.

95. Това е достоверната истина.

96. Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!