Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Al-Zalzalah

Мединска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Когато земята бъде разтърсена в трус

2. и земята изхвърли своите товари,

3. и човек рече: “Какво є е?”,

4. в този Ден тя ще разкаже своите вести,

5. защото твоят Господ є е внушил.

6. В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела.

7. Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види.

8. И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.

(В Съдния ден, когато земята се разтресе, тя ще изхвърли всичко онова, което е криела в своите недра ­ руда, газове, огнена лава, съкровища, тела на покойници.)