Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

An-Naba’

Меканска. Съдържа 40 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 1. За какво се питат един друг? ­
 2. За Великата вест,
 3. за която са в разногласие.
 4. Ала не! Те ще узнаят.
 5. И пак ­ не! Те ще узнаят.
 6. Не сторихме ли Ние земята постеля
 7. и планините ­ подпори?
 8. И ви сътворихме по двойки,
 9. и сторихме съня ви покой,
 10. и сторихме нощта покров,
 11. и сторихме деня за препитание,
 12. и съградихме над вас седем непоклатими небеса,
 13. и сторихме [слънцето] горящ светилник,
 14. и изсипваме от дъждовните облаци обилна вода,
 15. за да извадим чрез нея зърна и растения,
 16. и гъсти градини.
 17. Денят на разделението е уречен –
 18. Денят, когато се протръби с Рога и ще дойдете на тълпи,
 19. и ще се разтвори небето, и ще стане на двери,
 20. и планините ще бъдат раздвижени, и ще станат на мираж.
 21. Адът е в очакване
 22. за престъпващите ­ място за завръщане,
 23. където ще останат столетия.
 24. Не ще вкусят там нито прохлада, нито питие,
 25. освен вряща вода и гной ­
 26. съответстващо въздаяние.
 27. Не се надяваха те на равносметка.
 28. И взимаха за пълна лъжа Нашите знамения.
 29. Но всяко нещо вписахме в книга.
 30. Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освен мъчението.
 31. За богобоязливите има убежище [-Рая] ­
 32. градини и лозя,
 33. и с напъпили гърди ­ девствени връстнички,
 34. и пълни чаши.
 35. Не ще чуват там нито празнословие, нито лъжа ­
 36. въздаяние от твоя Господ ­ достатъчен дар, ­
 37. Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях, Всемилостивия.Не ще могат с Него да говорят
 38. в Деня, в който Духът [Джибрил] и ангелите ще се възправят в редица.Не ще продумат, освен комуто Всемилостивият позволи, и той правдиво ще говори.
 39. Този е Денят на истината.А който пожелае, да търси пристан при своя Господ.
 40. Предупредихме ви за близко мъчение в Деня, в който всеки ще види какво е сторил преди с ръцете си.И неверникът ще каже: “О, да можех да съм прах!”