Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

An-Nâs

Меканска. Съдържа 6 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на хората,

2. Владетелят на хората,

3. Богът на хората,

4. от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия,

5. който нашепва в гърдите на хората,

6. [сатана] от джиновете и от хората!”