Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

An-Nasr

Низпослана е в Мина, при Прощалното поклонение хадж.Смятат я за мединска и е последната низпослана сура.Съдържа 3 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Когато дойде подкрепата на Аллах и победата,

2. и видиш хората да встъпват на тълпи в религията на Аллах,

3. прославяй своя Господ с възхвала и Го моли за опрощение! Той винаги приема покаянието.