Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

An-Nâziʽât

Меканска. Съдържа 46 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в изтръгващите [душите] с все сила

2. и в изваждащите [ги] нежно,

3. и в спускащите се бързо,

4. и в гонещите се в надпревара,

5. и в изпълняващите повелите!

(Всевишният Аллах се кълне в своите ангели, натоварени с различни задължения. Неговата клетва е израз на тържествено утвърждаване.)

6. В Деня, когато [се протръби с първия Рог] ще се разтърси тресящата се [вселена],

7. ще последва второто [протръбяване].

8. Някои сърца в този Ден ще тръпнат.

9. Погледите им ще бъдат сведени.

10. Ще кажат: “Нима ще бъдем върнати към предишното,

11. нима, след като бяхме прогнили кости?”

12. Ще кажат: “Това тогава е завръщане със загуба.”

13. То е само едно протръбяване ­

14. и ето всички ­ възкръснали!

15. [О, Мухаммад], стигна ли до теб разказът за Муса?

16. Когато неговият Господ го призова в свещената долина Тэа:

17. “Иди при Фараона! Той престъпи.

18. И кажи: “Не ще ли се пречистиш,

19. да те напътя към твоя Господ и да се побоиш?””

20. И му показа [Муса] най-голямото знамение.

21. И взе го за лъжа, и се възпротиви.

22. После се отвърна с упорство.

23. И насъбра [хората си], и прогласи.

24. Каза: “Аз съм вашият господ, върховният.”

25. И Аллах го сграбчи с наказание в отвъдния и в земния живот.

26. В това има поучение за всеки богобоязлив.

27. Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради.

28. Въздигна неговия свод и го изравни,

29. и потъмни нощта му, и изведе утрото му,

30. и земята след това разпростря.

(Втова знамение се разкрива едно от научните чудеса на Корана, тъй като глаголът “разпростря” (“даха”) в знамението има и значение на “заобли се като яйце”.)

31. Извади от нея водите и пасбищата є,

32. и планините поби

33. за ползване от вас и от вашия добитък.

34. И когато настъпи Голямото прииждане,

35. тогава в Деня човек ще си припомни за какво се е старал,

36. и Адът ще бъде показан на всеки, който вижда…

37. За който е престъпвал

38. и е предпочел земния живот,

39. обиталището е Адът.

40. За който се е страхувал да не застане пред своя Господ [с грях] и е въздържал душата от страстта,

41. обиталището е Раят.

42. Питат те [о, Мухаммад] за Часа: “Кога ще настъпи?”

43. Какво [знание имаш] ти да го споменеш?

44. При твоя Господ е пределът му.

45. Ти си само предупредител за всеки, който се страхува от него.

46. В Деня, когато го видят, те сякаш ще са пребивавали само една привечер или утрин.