Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Ash-Shams

Меканска. Съдържа 15 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в слънцето и в неговото сияние,

2. и в луната, която го следва,

3. и в деня, който го проявява,

4. и в нощта, която го покрива,

5. и в небето, и в Онзи, Който го е съградил,

6. и в земята, и в Онзи, Който я е разпрострял,

7. и в душата, и в Онзи, Който я е създал,

8. и на нея е посочил [що е] нечестивост и богобоязливост!

9. Сполучва онзи, който я пречиства.

10. А губи онзи, който се омърсява.

11. Самудяните отричаха поради своето непокорство.

12. Когато най-злият от тях се втурна към камилата

13. и пратеникът на Аллах [Салих] им каза: “Не посягайте на камилата на Аллах и не є пречете да пие!”,

14. ала го взеха за лъжец и я заклаха, – тогава техният Господ ги унищожи заради греха им ­ поравно.

15. Не се страхува Той за последствието.

(Вж. 773)