Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

At-Takâthur

Меканска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Увлича ви преумножаването,

2. додето легнете в гробовете.

3. Ала не! Ще узнаете.

4. И пак не! Ще узнаете.

5. Ала не, ако знаете с достоверното знание ­

6. ще видите Ада.

7. После ще го видите с достоверен поглед.

8. После ще бъдете питани в този Ден за насладите [на земята].

(Всеки човек поотделно ще даде отчет за прекарания на земята живот, за здравето, за припечеленото и пропиляното състояние, за изразходваното и спестеното. Както  се казва в хадис, предаден от ал-Бухари, “има две блага, цената на които повечето хора не знаят: здравето и свободното време. Това е така, защото печеленето и добротворството са в зависимост от тях”.)