Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

At-Takwîr

Меканска. Съдържа 29 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Когато слънцето бъде обвито [в мрак]

2. и когато звездите изпопадат,

3. и когато планините бъдат раздвижени,

4. и когато бременните камили бъдат изоставени,

5. и когато зверовете бъдат насъбрани,

6. и когато моретата закипят,

7. и когато душите се съединят,

8. и когато живопогребаното момиче бъде попитано

9. за какъв грях е било убито,

10. и когато книгите [за делата] бъдат разгърнати,

11. и когато небето бъде премахнато,

12. и когато Адът бъде нажежен,

13. и когато Раят бъде приближен,

14. тогава всеки ще узнае какво е извършил.

15. О, кълна се в залязващите планети,

16. движещи се, скриващи се,

17. и в нощта, когато се здрачава,

18. и в утринта, когато се развиделява ­

19. той [Коранът] е слово на достоен пратеник,

(То ­ словото на Свещения Коран ­ е предадено от знатния пратеник на Аллах, т.е. ­ Джибрил.)

20. имащ сила, утвърден при Владетеля на Трона.

21. Покоряват му се [ангелите] там, доверен е.

22. И не е луд вашият другар [Мухаммад].

23. Той го видя на ясния хоризонт.

(Тук се говори за срещата на Мухаммад, мир нему, с Джибрил.)

24. И [вести] от неведомото не укрива.

25. И не е [Коранът] слово на прокуден сатана.

26. Къде отивате тогава?

27. Това е само поучение за световете ­

28. за всеки от вас, който желае да е на Правия път.

29. Тогава ще пожелавате само онова, което желае Аллах, Господът на световете.