Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

At-Târiq

Меканска. Съдържа 17 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в небето и във Вечерницата!

2. А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата? ­

3. Звездата с пронизваща светлина.

(Някои тълкуват “Вечерницата” като “нощния посетител”, други – като “Зорницата”, трети – като “планетата Сатурн”, а също – “Сириус”, “Плеяда” или кометите. Това е олицетворение на звездите, които пронизват нощния мрак.)

4. Над всяка душа има надзорник.

5. И да погледне човекът от какво бе сътворен!

6. Бе сътворен от изтласкваща се вода,

7. която излиза измежду гръбнака и ребрата.

8. Способен е Той да го върне ­

9. в Деня, когато ще бъдат изявени тайните

10. и не ще има той нито сила, нито избавител.

11. Кълна се в небето, от което вали,

12. и в земята, която се разпуква,

13. че това е слово-разграничение.

14. А не е шега.

15. Те замислят с умисъл.

16. И Аз замислям с умисъл.

17. И дай отсрочка на неверниците, отсрочи ги за кратко!