Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

At-Tîn

Меканска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Кълна се в смоковницата и в маслината,

2. и в Синайската планина,

3. и в [Мека] този град на сигурност ­

(Всевишният Аллах отправя клетва в името на смоковницата и маслината ­ символ на Палестина, където е бил изпратен с пророческа мисия Иса; в името на Синайската планина ­ мястото, където Аллах е говорил на Муса; и в името на Мека града, където е роден и е проповядвал Пратеника на Аллах Мухаммад, мир на всички тях.)

4. Ние сътворихме човека с превъзходен облик.

5. После го отхвърляме най-унизен от унизените,

(Сред живите създания във Вселената човекът има най-превъзходен облик и е дарен с разум. Тогава,  ако той не изпълнява дълга си към Аллах и е неверник, се превръща в най-унизения и наказанието му съответства на неговото превъзходство.)

6. освен онези, които вярват и вършат праведни дела. За тях има безспирна награда.

7. И какво тогава те кара [о, човече] да взимаш за лъжа Възмездието?

8. Не е ли Аллах Най-мъдрият съдник?