Quran translations in many languages

Bulgarian Quran

Muhammad

Мединска, с изключение на знамение 13, което е меканско.Съдържа 38 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. На онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, Той ще провали делата им.

2. А на онези, които вярват и вършат праведни дела, и вярват в низпосланото на Мухаммад ­ а то е истината от техния Господ, ­ Той ще им опрости лошите им постъпки и ще подобри положението им.

3. Така е, защото неверниците следват лъжата, а вярващите следват истината от своя Господ. Така Аллах дава на хората примери за тях.

4. И когато [в битка] срещнете неверниците, удряйте по шията, додето ги надвиете, и здраво ги вържете! А после или милост, или откуп, когато войната приключи. Така е! А ако Аллах пожелае, би им отмъстил, но иска Той да изпита едни от вас чрез други. А на онези, които бъдат убити по пътя на Аллах, Той не ще провали делата им.

(Както разяснява знамението, по време на война всеки срещнат враг е обречен на гибел. При победа  се взимат пленници, които се освобождават или безвъзмездно, или срещу откуп под формата на имущество, или чрез размяна на пленници. Повелята за война се дава в името на възвишена цел, която ако бъде постигната, участниците в сраженията ще получат заслужена награда.)

5. Той ще ги напъти и ще подобри положението им.

6. И ще ги въведе в Рая, за който ги е известил.

7. О, вярващи, ако подкрепите [делото на] Аллах, и Той ще ви подкрепи, и ще утвърди стъпките ви.

8. А които не повярват ­ гибел за тях! Ще провали Той делата им.

9. Това е, защото възненавиждат низпосланото от Аллах и затова Той прави безплодни делата им.

10. Нима не ходят по земята и не виждат какъв бе краят на онези преди тях? Аллах ги унищожи. Това очаква неверниците.

11. Така е, защото Аллах е Покровителят на вярващите, а неверниците нямат покровител.

12. Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, сред които реки текат. А неверниците се наслаждават и ядат, както добитъкът яде. И Огънят ще им е обиталище.

13. И колко селища погубихме, по-силни от твоето селище [Мека], което те прогони! И никой не им помогна.

14. Нима са равни онзи, който има ясен знак от своя Господ, и онзи, чието лошо деяние му е разкрасено и следва своите страсти?

15. Нима Раят, обещан на богобоязливите, с реки от вода, която не застоява, и реки от мляко с вкус, който не се променя, и реки от вино приятно за пиещите, и реки пречистен мед, и в който има за тях от всякакви плодове, и опрощение от техния Господ, е като онзи, който ще бъде вечно в Огъня… И ще им се дава вряща вода, която разкъсва червата.

16. А някои от тях те изслушват, но щом си отидат от теб, казват на дарените със знанието: “Какво рече той преди малко?” Те са онези, чиито сърца Аллах запечата и които следват своите страсти.

(Този тип неверници са лицемерите, които се отдавали на подигравки ­ за да осмеят думите на Пророка, мир нему, те се обръщали към учени от неговото обкръжение (като Ибн Масуд и Ибн Аббас) и на шега ги питали какво е казал преди малко.)

17. А на онези, които следват правия път, Той увеличава напътствието и ги дарява с богобоязливост.

18. И нима очакват друго освен внезапно за тях да настъпи Часът? Вече се появиха неговите признаци.Но за какво ще им е тяхното напомняне, щом той настъпи за тях?

19. И знай [о, Мухаммад], че няма друг Бог освен Аллах! И моли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и жени! Аллах знае къде се движите и къде пребивавате.

20. Вярващите казват: “Да бе низпослана сура [за сражение]!” А щом бъде низпослана неотменима сура и в нея се споменава за сражение, виждаш как онези, в чиито сърца има болест, те гледат с поглед на изпаднал в несвяст пред смъртта. А най-достойното за тях

21. е покорство и благо слово. А щом се даде твърда повеля [за сражение], да бъдат искрени пред Аллах е най-доброто за тях.

22. А щом се отвърнете, нима от вас се очаква друго освен да сеете развала по земята и да прекъсвате родствените си връзки?

23. Тези са, които Аллах прокле и ги стори глухи и слепи.

24. И нима не размишляват над Корана или сърцата им са под ключ?

25. Онези, които обръщат гръб, след като напътствието им се изясни, тях сатаната ги подвежда и им дава празни надежди.

26. Това е, защото казват на онези, които възненавиждат низпосланото от Аллах: “Ще ви последваме в част от делото.” А Аллах знае какво спотайват.

27. А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба?

28. Това е, защото следват онова, което предизвиква гнева на Аллах и възненавиждат Неговото благоволение, затова Той проваля делата им.

29. Нима онези, в чиито сърца има болест, смятат, че Аллах не ще разкрие злобата им?

30. И ако желаехме, Ние щяхме да ти ги покажем [о, Мухаммад] и ти би ги познал по чертите им, и би ги познал по словото им. Аллах знае вашите дела.

(След низпославането на това знамение Пророка, мир нему, започнал да разпознава лицемерите по техния вид и поведение, по начина им на говорене, по оскърбителните за мюсюлманите намеци.)

31. И ще ви подложим на изпитание, докато отличим сред вас борещите се по пътя на Аллах и търпеливите, и разкрием вестите за вас.

(Ще бъдат разкрити вестите за техните дела.)

32. Онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, и се противят на Пратеника, след като им се изясни напътствието, не ще навредят на Аллах с нищо и Той ще провали делата им.

33. О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника, и не погубвайте делата си!

34. На онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, и умират неверници, Аллах не ще опрости.

35. И не падайте духом [при сражение], та да зовете за мир! Вие ще надделеете! Аллах е с вас и Той не ще погуби вашите дела.

36. Земният живот е само игра и забава. И ако повярвате и се боите, Той ще ви въздаде наградата.Той не иска имотите ви.

37. Ако ви ги поиска и ви принуди, вие ще се поскъпите и Той ще изкара наяве злобата ви.

(Знамението разкрива отношението на човешката душа към материалните блага и скъперничеството, което ще се прояви, ако бъде поискано цялото състояние.)

38. Ето, вие сте онези, които са позовани да раздават по пътя на Аллах. Но сред вас има скъперници, а който е скъперник, той само спрямо себе си е скъперник. Аллах е Пребогатия, вие сте бедните. И отвърнете ли се, Той ще ви замени с други хора и те не ще бъдат като вас.

(Дълг за хората е да изпълняват религиозните си задължения, иначе те ще се превърнат в общество, обречено на гибел.)