Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-ʽAlaq

EL-’ALEK * ZAKVAČAK
1. Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara,
2. Stvara čovjeka od zakvačka.
3. Čitaj! A Gospodar tvoj je Najplemenitiji,
4. Onaj koji poučava perom,
5. Poučava čovjeka ono šta ne zna.
6. Nikako! Zaista čovjek prevrši,
7. Čim se neovisnim vidi!
8. Uistinu, Gospodaru tvom je povratak.
9. Jesi li vidio onog koji sprječava
10. Roba kad salat obavlja?
11. Da li vidiš – ako je na Uputi,
12. Ili naređuje bogobojaznost?
13. Da li vidiš – ako poriče i okreće se?
14. Zar ne zna da Allah vidi?
15. Nikako! Ako ne prestane, zaista ćemo ga ščepati za kiku,
16. Kiku lažnu, grješnu,
17. Pa neka pozove skup svoj,
18. Pozvaćemo zebanije.
19. Nikako! Ne poslušaj ga, a učini sedždu i približi se.