Quran translations in many languages

Quran in Croatian

Al-Aʽlâ

EL-A’LA * SVEVIŠNJI
1. Slavi ime Gospodara svog Svevišnjeg,
2. Koji stvara, pa usklađuje,
3. I Koji odmjerava, pa upućuje,
4. I Koji izvodi pašnjak,
5. Pa ga učini nanosom tamnozelnim.
6. Poučićemo te učenju, pa nećeš zaboraviti,
7. Izuzev šta htjedne Allah. Uistinu! On zna otkriveno i šta je
skriveno.
8. A olakšaćemo ti za lahkoću,
9. Zato opominji, ako koristila opomena.
10. Opomenuće se ko se boji,
11. A izbjegava je najnesrećniji,
12. Koji će se pržiti vatrom velikom;
13. Potom neće u njoj umrijeti, niti živjeti.
14. Zaista će uspjeti ko se očisti,
15. I sjeti imena Gospodara svog, pa salat obavi.
16. Naprotiv! Više volite život Dunjaa,
17. A Ahiret je bolji i trajniji.
18. Uistinu! Ovo je u listovima ranijim,
19. Listovima Ibrahimovim i Musaovim.